úterý 19. dubna 2011

Skládáme to do krabic

Naši působnost jsme rozšířili na celou Českou republiku a služby v oblasti mechanické likvidace dokumentů jsme opatřili certifikáty. Důkazem spokojenosti našich partnerů jsou kvalitní reference a každoroční nárůst objemu skartovaného materiálu. Tyto postupy by měl určovat váš interní předpis pro provoz spisovny a skartační řád. Díky nim můžeme zaručit bezpečný převoz od klienta do naší provozovny, kde dochází skartací k znehodnocení důvěrných dat. Současně ale platí, že ne všechny uzavřené spisy, u kterých uplynula skartační lhůta, musí skončit ve skartovacím stroji. Pro úspěšnou archivaci dokumentů (jejíž součástí je samozřejmě i skartace) nemusíte udělat mnoho - stačí vést poctivě evidenci dokumentů. Současně ale platí, že ne všechny uzavřené spisy, u kterých uplynula skartační lhůta, musí skončit ve skartovacím stroji. Skartací dojde k úplnému znehodnocení dat, čímž je Vaše firma ochráněna proti zneužití osobních údajů, firemních kontaktů, klientských karet, atd. Jednoznačným identifikátorem se neopatřují určenému původci doručené dokumenty obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumenty nepodléhající evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu.

Archivační možnosti Praha

Vezměte si fakt, že jako majitel společnosti, která zaměstnává několik tisíc lidí vypisujete smlouvy prakticky každý den. Firma používá nejmodernější skartační stroj spojený s lisem, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení "důvěrné". Společnost je maximálně vstřícná a vyjde, Vám vhod opravdu v každém směru, který si Vy jako zákazník zvolíte. Pro úspěšnou archivaci dokumentů (jejíž součástí je samozřejmě i skartace) nemusíte udělat mnoho - stačí vést poctivě evidenci dokumentů. Archivace a skartace dat je problém většiny velkých a prosperujících firem. Skartací dojde k úplnému znehodnocení dat, čímž je Vaše firma ochráněna proti zneužití osobních údajů, firemních kontaktů, klientských karet, atd. Označují se písmeny A (archivovat), S (skartování nebo stoupa) nebo V (výběr), za která se napíše číslice udávající počet roků skartační lhůty. Firma používá nejmodernější skartační stroj spojený s lisem, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení "důvěrné". Díky nim můžeme zaručit bezpečný převoz od klienta do naší provozovny, kde dochází skartací k znehodnocení důvěrných dat. Například značka S3 znamená dát do skartu (stoupy) po uplynutí třech následujících let, A5 znamená předat do archivu k trvalému uložení za pět let a značka V3 znamená po třech letech rozhodnout, zda je dát do skartu nebo do archivu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.